Warning: Creating default object from empty value in /var/www/1/95882/2019/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
hjemmehjelp via kommunen | Seniorstøtten

Hjemmehjelp via kommunen

Praktisk bistand – hjemmehjelp via kommunen

Vi er godkjent leverandør av praktisk bistand (dvs. hjemmehjelpstjenester) i mange kommuner. En slik godkjennelse innebærer at kommunen før avtaleinngåelse har kvalitetssjekket våre rutiner, systemer og regnskaper, samt forsikret seg om at vi har den nødvendige erfaring og kompetanse.  Hvis du bor i en kommune som har innført brukervalgsordning og som samtidig har gjort avtale med Seniorstøtten, kan du velge oss som leverandør av hjemmetjenester. Dette koster ingenting ekstra å velge oss!

Seniorstøtten skiller seg ut ved å tilby sine kunder en fast hjemmehjelp, så langt det lar seg gjøre.
Hjemmehjelpen kommer til en fast tid som vi har avtalt.

Våre ansatte er håndplukkede, og snakker norsk. For oss er det viktig å utføre oppgavene i vedtaket på en grundig måte, og samtidig slå av en hyggelig prat.

Seniorstøtten bil

For oss er det viktig at vårt besøk blir:

  • Hyggelig og en god stund sammen
  • Du får hjelp til det du trenger
  • Vi utfører vår jobb grundig- du får et rent hjem
  • Det er trygt og stabilt
  • Vi kjenner dine ønsker og rutiner
Seniorstøtten prater om viktige ting
Seniorstøtten på tur

Fritt valg i mange kommuner

Det er enkelt å velge Seniorstøtten som din hjemmehjelp. Fyll ut bytteskjemaet til kommunen eller ring kommunen. Vi kan også hjelpe til med brukervalget. Om kort tid er det Seniorstøttens faste hjemmehjelp som besøker deg hver gang. Vi gleder oss til å møte deg!

I tillegg til tiden du har fått via kommunen, så kan du selv legge til f.eks en halvtime ekstra tid selv eller mer. Da gjelder firmaets priser.

Fritt valg i mange kommuner! (ekstern link)

Vi kan også betale ekstra for tilleggstjenester

Kommunen gir kun vedtak hvor man får hjelp til det mest nødvendige. Men ønsker du litt ekstra tid eller noen tjenester i tillegg, kan du kjøpe det privat hos oss.

Seniorstøtten vasker klær

Hva gjør hjemmehjelpen?

Har du vedtak fra kommunen, så er vi pliktig til å gjøre det som står i vedtaksbrevet, men vi gjør gjerne mer innenfor den tiden som er gitt.

  • Husarbeid og praktisk bistand

  • Innkjøp og matlaging

  • Sosialt samvær og hygge

  • Personlig stell og omsorg

  • Ekstratjenester etter nærmere avtale.

Under finner du svar på noen vanlige spørsmål:

Hvem kan få hjemmehjelp?

Kommunen vurderer det slik: Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Du kan søke om hjemmehjelp, og du kan fortelle kommunen hvilke behov du har. Kommunen vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å bytte leverandør?

Da kan du henvende deg til bydelen/ kommunen du bor i og si at du ønsker å bytte, og til hvem du ønsker å bytte til. Eller bare be om bytteskjema. Eller be oss hjelpe deg med å bytte. Vi har lagt endel bytteskjemaer under Nytt og Nyttig.

Har du kommunen i dag, så kan du også bytte til privat leverandør, så mange ganger du ønsker.  Et bytte kan ta fra 10 dager til en måned avhengig av kommune. Til byttet er gjort beholder du den hjemmehjelpsleverandøren du har.

Er du ny hjemmehjelpsbruker, og du velger oss, kan vi starte opp raskt.

Når kommer hjemmehjelpen?

Vi avtaler en fast dag, og vi avtaler faste tidsintervaller. F.eks mandager mellom kl.10- 12. Vi må ha litt slingringsmonn pga at det kan skje forsinkelser, trafikkproblemer eller annet som kan forsinke tiden.

 

Hva hvis jeg må endre dag?

Det kan skje at man  får time hos tannlege, lege eller annet som gjør at det ikke passer å ta i mot hjemmehjelpen. Det har vi stor forståelse for. Men vi trenger å få beskjed så fort som mulig. Hver avtale med kommunen, har ulik avbestillingstid, men det vet hver avdeling. Noen ganger kan ting skje akutt, som sykdom, innleggelse på sykehus etc. Da er vi fleksibel.Må du avlyse, så prøver vi å finne en annen dag i samme uke, så vi klarer å holde turnusen.