Warning: Creating default object from empty value in /var/www/1/95882/2019/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Kommuner vi er godkjent i | Seniorstøtten

Kommuner vi er godkjent i

Vi er godkjent hjemmehjelpsleverandør

Det er kommunen som vurderer brukerens behov og fatter vedtak om hvilken type hjelpebehov og mengden hjelp (antall timer og hyppighet på besøk) bruker skal fåBruker kan bestille tilleggstjenester og ekstra timer hos oss.  Vi er godkjent Fritt brukervalg leverandør i flere kommuner.

Bestiller du tjenesten som privatperson er det du som bestemmer innhold og antall timer. Noen ganger er egenandelen så høy at det blir ikke så stor forskjell på kommunal pris og det å betale privat selv.

Oslo kommune
Vi har fast utført praktisk bistand for Vestre Aker bydel fra 1990-tallet. Oslo kommune innførte fritt brukervalg i hele Oslo i 2006.

Vi er godkjent som fritt brukervalg leverandør og leverer tjenester i alle 15 bydeler. Vi er den største private leverandøren og har godt over 700 fornøyde brukere som får hjelp på regelmessig basis. Ønsker du å bytte leverandør ? Her er lenke til Bytteskjema.

Bærum og Asker kommune
Her leverer vi hjemmehjelpstjenester privat til en rekke brukere.

Ullensaker kommune
Vi er valgt som Fritt brukervalg leverandør i Ullensaker kommune.

Tønsberg kommune
Vi er valgt som Fritt brukervalg leverandør i Tønsberg kommune.

Drammen kommune
Vi er valgt som Fritt brukervalg leverandør i Drammen kommune og her leverer vi tjenester gjennom vårt datterselskap Gråstein AS.

Bergen kommune
Vi er valgt som Fritt brukervalg leverandør Bergen kommune.

Stavanger kommune
Vi er valgt som Fritt brukervalg leverandør i Stavanger kommune.