TJENESTER

Vi tilbyr en rekke tjenester som gjør at du kan bo lengre hjemme!

Å bo hjemme er best for de fleste.

Vi har lang erfaring innen eldreomsorg og organisering av hjemmehjelpstjenester. Denne erfaringen bruker vi hver dag for å skape en god hverdag for deg.

Seniorstøtten har kompetanse og erfaring med å tilpasse tjenestene til private kunder med sammensatte behov.

Vi tilbyr i tillegg faglig rådgivning for vurdering av omsorgsbehov samt  kontakt og oppfølging med pårørende.  

Seniorstøtten bil

Våre tjenester

 • Husarbeid og rengjøring
 • Personlig stell og hygiene
 • Innkjøp av mat og matlaging
 • Sosialt samvær og hygge
 • Følgetjenester som til f.eks. lege eller til butikk
 • Følge på turer/reiser
Seniorstøtten ut på tur

Seniorstøtten holder hender

Vi ønsker at du skal være trygg. Slik skaper vi trygghet

 • Hjemmehjelpen har uniform og ID-kort
 • Faste besøkstider
 • Respekt og høflighet
 • Diskresjon og taushetsplikt
 • Informasjonsperm med kontaktperson og årskalender
 • Vakttelefon i utvalgte avdelinger
 • Gode interne rutiner, internkontroll, personalmøter og systematisk oppfølging av rutiner og avvik